Težak ugovor

Težak ugovor je ugovor u kojem su ukupni troškovi potrebni za ispunjenje sporazuma veći od ekonomske koristi koja se od njega može postići. Takav ugovor može predstavljati veliko financijsko opterećenje za organizaciju. Kada se utvrdi teški ugovor, organizacija bi u financijskim izvještajima trebala prepoznati neto obvezu koja je s njom povezana kao obračunatu obvezu i nadoknadu. To bi trebalo učiniti čim se predvidi gubitak.

Težak ugovor može nastati u vezi s prodajom robe, kada tržišna cijena padne ispod troškova potrebnih za dobivanje, miniranje ili proizvodnju robe. Sljedeći je primjer teškog ugovora kada je najmoprimac i dalje obvezan izvršiti plaćanja pod uvjetima operativnog najma, ali više ne koristi sredstvo. Iznos preostalih zakupnina, umanjen za bilo koji nadoknađujući prihod od podzakupa, smatra se iznosom obveze koja se priznaje kao gubitak.