Trajno ograničena neto imovina

Trajno ograničena neto imovina je imovina koju drži neprofitni subjekt za koju su donatori nametnuli ograničenja korištenja koja ne ističu. Trajna ograničenja najčešće se nalaze kada donatori neprofitnim organizacijama daju velike svote, pa su skloniji kontrolirati način na koji se sredstva koriste.