Računovodstvo obveznica

Računovodstvo obveznica uključuje brojne transakcije tijekom života obveznice. U nastavku je navedeno računovodstvo ovih transakcija iz perspektive izdavatelja.

Izdavanje obveznica

Kada se obveznica izda u nominalnom iznosu, izdavatelj prima novac od kupaca obveznica (investitora) i evidentira obvezu za izdane obveznice. Obveza se evidentira jer je izdavatelj sada dužan vratiti obveznicu. Unos u časopisu je: