Financijski izvještaj zajedničke veličine

Financijski izvještaj uobičajene veličine prikazuje svaku stavku na financijskom izvještaju kao postotak od osnovne vrijednosti. To najčešće znači sljedeće:

  • Izvještaj o dobiti . Svaka se stavka prihoda, rashoda i dobiti prikazuje kao postotak neto prodaje.

  • Bilans stanja . Svaka stavka imovine, obveza i dioničkog kapitala izražena je kao postotak ukupne imovine.

Koncept ima dvije namjene, a to su:

  • Analiza vremenskih serija . Postoci za svaku stavku retka uspoređuju se tijekom određenog vremenskog razdoblja kako bi se uočili trendovi na koje uprava može djelovati. Na primjer, povećanje cijene prodane robe u postotku može zahtijevati promjene u cijenama ili veću pozornost na troškove dobavljača.

  • Usporedba djelatnosti . Financijski izvještaji konkurenata mogu se pretvoriti u zajednički format veličine, što ih čini usporedivima s financijskim izvještajima tvrtke. Tada se može utvrditi kako se struktura troškova ili osnovica imovine konkurenta razlikuje od tvrtke.