Primjena iznad glave

Primjena općih troškova dodjeljivanje je tvorničkih općih troškova jedinicama proizvedenim u izvještajnom razdoblju. Dodjela se temelji na standardnoj stopi općih troškova koja se koristi za više vremenskih razdoblja ili na izračunu koji je specifičan za svako izvještajno razdoblje. Primjena općih troškova provodi se kako bi se određeni opći troškovi kapitalizirali u inventar. Ako se broj jedinica u rukama poveća do kraja izvještajnog razdoblja, to znači da će se dio tvorničkih režijskih troškova prenijeti u sljedeće razdoblje kao sredstvo.