Pripisani prihod

Razgraničeni prihod je prodaja koju je prodavač prepoznao, ali koja kupcu još nije naplatila. Ovaj se koncept koristi u poduzećima gdje bi se priznavanje prihoda inače nerazumno odgodilo. Pripisani prihod prilično je uobičajen u uslužnoj industriji, jer se obračun može odgoditi nekoliko mjeseci, do kraja projekta ili do određenih datuma naplate. Pripisani prihod mnogo je rjeđi u proizvodnim poduzećima, jer se računi obično izdaju čim se proizvodi pošalju.

Koncept nastalih prihoda potreban je kako bi se prihodi pravilno uskladili s troškovima. Odsutnost obračunatog prihoda moglo bi pokazivati ​​pretjerano niske početne razine prihoda i nisku dobit za tvrtku, što ne pokazuje ispravno stvarnu vrijednost organizacije. Također, neiskorištavanje obračunatog prihoda obično rezultira puno lumpir prihodom i priznavanjem dobiti, jer bi se prihodi bilježili samo u dužim intervalima kada se izdaju računi.

Da biste zabilježili ove prodaje u obračunskom razdoblju, izradite unos u dnevnik da biste ih evidentirali kao prihode.

Na primjer, ABC International ima projekt savjetovanja s velikim klijentom, prema kojem ugovor o savjetovanju jasno ocrtava dvije prekretnice, nakon čega klijent ABC-u duguje 50 000 USD. Budući da sporazum dopušta fakturiranje na kraju projekta za 100.000 USD, ABC mora stvoriti sljedeći unos u dnevnik da bi evidencija dostigla prvu prekretnicu: