Trošak prirasta

Trošak priraštaja je trajno, planirano priznavanje rashoda vezano za dugoročnu obvezu. Iznos na teret rashoda predstavlja promjenu u preostalim diskontiranim novčanim tijekovima obveze. Koncept se najčešće primjenjuje na obveze umirovljenja imovine, koje se obično protežu dugi niz godina u budućnost, pa se mjere pomoću analize diskontiranih novčanih tokova.