Raspored olova

Raspored potencijalnih kupaca radni je dokument koji navodi detaljne račune glavne knjige koji sadrže stavku u financijskim izvještajima. Ukupni iznos na rasporedu potencijalnih kupaca trebao bi odgovarati ukupnom iznosu za odgovarajuću stavku u financijskim izvještajima klijenta.

Ovaj je raspored obično izrađen u formatu proračunske tablice i sadrži unakrsne reference na niz temeljnih radnih dokumenata koji pružaju dodatne detalje u vezi sa svakim računima navedenim u rasporedu. Raspored potencijalnih kupaca vrlo je koristan za davanje strukture revizijskoj dokumentaciji, što olakšava čitanje.

Skup radnih papira za reviziju vjerojatno će imati rokove za mnoge stavke bilance, kao što su novac, investicije, potraživanja, unaprijed plaćeni troškovi, dugotrajna imovina, obveze, dugovi i kapital.