Flash izvještaj

Flash izvještaj sažetak je ključnih operativnih i financijskih rezultata poslovanja. Računovodstvo ga obično pruža menadžerskom timu često, možda svakodnevno ili tjedno. Izvješće ima za cilj ukazati na probleme na koje upravni tim može poduzeti mjere. Informacije navedene u izvješću vremenom će se mijenjati, jer će se neke teme rješavati i više neće trebati pažnje, dok će se pojaviti nova područja koja treba popraviti. U izvješću se može navesti doslovno sve, kao što je korištenje uskog grla, status dospjelih potraživanja, stopa ispunjenja narudžbi kupca i količina skladišnog prostora preostalog u skladištu.

Izvještaj se distribuira samo interno; nije namijenjen za uvid vanjskim osobama, jer sadrži povjerljive podatke.