Vertikalna analiza

Pregled vertikalne analize

Vertikalna analiza je proporcionalna analiza financijskog izvještaja, gdje je svaka stavka na financijskom izvještaju navedena kao postotak druge stavke. To znači da je svaka stavka u računu dobiti i gubitka navedena kao postotak bruto prodaje, dok je svaka stavka u bilanci navedena kao postotak ukupne imovine.

Vertikalna analiza najčešće se koristi u financijskim izvještajima za jedno izvještajno razdoblje, tako da se mogu vidjeti relativni udjeli stanja na računu. Vertikalna analiza također je korisna za analizu trendova kako bi se vidjele relativne promjene na računima tijekom vremena, na primjer na usporednoj osnovi tijekom petogodišnjeg razdoblja. Primjerice, ako trošak prodane robe u prošlosti iznosi 40% prodaje u svake od posljednje četiri godine, tada bi novi postotak od 48% bio razlog za uzbunu.

Vertikalna analiza računa dobiti i gubitka

Najčešća uporaba vertikalne analize u računu dobiti i gubitka je prikazivanje različitih stavki retka kao postotak prodaje, iako se također može koristiti za prikaz postotka različitih stavki retka prihoda koji čine ukupnu prodaju. Primjer vertikalne analize za račun dobiti i gubitka prikazan je u krajnjem desnom stupcu sljedećeg sažetka računa dobiti i gubitka: