Meka imovina

Mekana imovina je nematerijalna imovina, poput prepoznavanja robne marke i intelektualnog kapitala. Smatra se da meka imovina uključuje i ljudske resurse poduzeća, a to su njegovi zaposlenici te njihove vještine i iskustvo. Mekana imovina obično se ne priznaje u bilanci organizacije, osim ako nije stečena stjecanjem.

Meka imovina razlikuje se od tvrde imovine koja je materijalna imovina, poput vozila, zgrade ili strojeva.