Fizički inventar

Fizički inventar je stvarni broj robe na zalihi. To može uključivati ​​brojanje, vaganje i mjerenje predmeta na drugi način, kao i traženje od trećih strana za brojeve zaliha koje su im poslane.