Nepredviđena najamnina

Nepredviđena najamnina je plaćanje najamnine koja varira ovisno o budućem iznosu određenog čimbenika koji nije povezan s vremenom. Potencijalna najamnina obično se temelji na budućoj najamnini ili dobiti iznajmljivača. To nije fiksna najamnina, kao što je to najčešće slučaj kod dogovora o najmu.