Računovodstveni standard

Računovodstveni standard je dokument koji izdaje tijelo za utvrđivanje pravila, navodeći način na koji se računovodstvene transakcije moraju evidentirati i izvještavati. Subjekti koji najčešće izdaju računovodstvene standarde su Odbor za standarde financijskog računovodstva (FASB) i Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Kada organizacija slijedi računovodstvene standarde, njezin financijski izvještaj tada može revidirati vanjski revizor, što je standardni zahtjev zajmodavaca, vjerovnika i ulagača.

Računovodstveni standardi pokrivaju širok raspon tema, uključujući sljedeće:

  • Generalni principi

  • Prezentacija

  • Imovina

  • Obveze

  • Kapital

  • Prihod

  • Troškovi

  • Široke transakcije

  • Specifično za industriju