Izvršni trošak

Izvršni trošak je svaki izdatak koji nije uključen u minimalne tekuće isplate povezane s najmom. Najmoprimac nadoknađuje zakupodavcu sve izvršne troškove koje je zakupodavac imao. Primjeri izvršnih troškova su porezi na imovinu, osiguranje i troškovi održavanja.