Revizija

Revizija je ispitivanje računovodstvenih evidencija subjekta, kao i fizički pregled njegove imovine. Ako to provodi ovlašteni javni računovođa (CPA), CPA može izraziti mišljenje o ispravnosti financijskih izvještaja subjekta. Ovo se mišljenje zatim izdaje zajedno s financijskim izvještajima investicijskoj zajednici.

Unutarnja revizija može se baviti širokim nizom pitanja, poput usklađenosti zaposlenika s korporativnim politikama. Revizija usklađenosti obično se odnosi na poštivanje subjekta pravila i propisa vladine agencije.