Godišnji izvještaj

Godišnje izvješće publikacija je izdana dioničarima, vjerovnicima i regulatornim organizacijama tvrtke nakon završetka fiskalne godine. Izvješće obično sadrži barem račun dobiti i gubitka, bilancu stanja, izvještaj o novčanim tokovima i pripadajuće fusnote. Također može sadržavati pismo dioničarima, komentare uprave, izvješće o reviziji i razne prateće rasporede koji mogu zatražiti regulatorne organizacije. Ovaj je dokument nekad bio glavni proizvod odjela za odnose s investitorima, ali s vremenom je opadao na važnosti.

Jeftinji godišnji izvještaj je izvještaj o pakiranju, a to je obrazac 10-K javne tvrtke s omotom godišnjeg izvješća.