Omjer knjige i računa

Omjer knjiga i računa uspoređuje količinu novih narudžbi dobivenih s količinom robe i usluga naplaćenih u razdoblju mjerenja. Kada se ovaj omjer širi (omjer je veći od 1), to znači da je organizacija u stanju zamijeniti zaostatak svojih naloga novim narudžbama. Suprotno tome, kada se taj omjer smanjuje (omjer je manji od 1), to je snažan pokazatelj nadolazećih problema, budući da se poduzeće sada suočava s mogućnošću da na kraju uopće nema zaostalih predmeta, što će dovesti do brzog pada njegovih prijavio prodaju. Primjerice, tvrtka generira milijun dolara novih narudžbi u mjesec dana, dok svojim kupcima naplaćuje 800.000 američkih dolara u istom razdoblju. To rezultira omjerom knjiga i računa od 1,25, koji se izračunava na sljedeći način:

1.000.000 USD - 800.000 USD = 1,25 omjer knjige i računa

Taj je omjer posebno važan u industrijama u kojima je potražnja kupaca hirovita, jer uprava mora razumjeti kada početi smanjivati ​​kapacitet kako bi zadovoljila opadajuću razinu potražnje. Taj omjer također koriste investitori, jer visok omjer ukazuje na to da organizacija ima robustan poslovni model koji privlači kupce, pa je stoga vrijedna ulaganja. Suprotno tome, opadajući omjer (posebno tijekom niza izvještajnih razdoblja) pokazatelj je mogućeg bankrota.

Omjer se također može koristiti kao vodeći pokazatelj promjena ekonomskih uvjeta. Primjerice, ako omjer opada u automobilskoj industriji, to je snažan pokazatelj da se gospodarstvo prevrće u recesiju.