Vrijednost dospijeća

Vrijednost dospijeća je iznos koji treba platiti imatelju financijske obveze na datum dospijeća obveze. Izraz se obično odnosi na preostali iznos glavnice na zajmu ili obveznici. U slučaju vrijednosnog papira, vrijednost dospijeća je jednaka nominalnoj vrijednosti.