Troškovi podrške

Troškovi potpore su oni izdaci koji nisu izravno nastali u proizvodnom procesu, ali su potrebni da bi se proizvodni postupak održavao. Primjeri troškova potpore su troškovi u odjelima za osiguranje kvalitete i nabavu. Ti se troškovi ne mijenjaju izravno s promjenama u količini jedinice.