Kalendarska godina

Kalendarska godina je dvanaestomjesečno razdoblje koje započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. Kalendarska godina osnova je za brojne porezne prijave. Teži da bude zadana fiskalna godina za subjekte koji nisu posebno utvrdili drugačiji datumski raspon za svoje fiskalne godine.

Kalendarska godina sadrži 365 ili 366 dana, ovisno o tome je li prijestupna.