Crossfoot

Crossfoot je sažimanje ukupnog broja stupaca u knjizi. Namjera unakrsnog postavljanja je osigurati da se svi zbrojevi stupaca saberu do ukupnog zbroja. Ako nije, tada postoji pogreška u zbroju stupaca ili ukupnom zbroju koja se mora ispraviti. Ovo je osnovni alat revizora, kako bi se osiguralo da izvještaji sažimaju ispravno.

Koncept se koristi i prilikom ručne provjere funkcionira li novoizrađeno izvješće prema očekivanjima. Crossfooting provjerava rade li funkcije automatskog zbrajanja u izvješću kako se očekuje.