Definicija hlapljivosti

Što je volatilnost?

Volatilnost definira veličinu i učestalost promjena cijene imovine. Smatra se da je imovina rizičnija ako ima visoku razinu nestabilnosti, jer bi se njezino vrednovanje moglo proširiti na značajan raspon. Suprotno tome, niska stopa hlapljivosti jednaka je minimalnim ili umjerenim promjenama cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja. Opcija povezana s imovinom dragocjenija je kad je nestabilnost povezana s imovinom velika, budući da imatelj imovine može ostvariti veliku dobit čekanjem da cijena imovine skoči, a zatim i kupnjom; time se maksimizira razlika između izvršne cijene opcije i nabavne cijene. Visoka razina volatilnosti smatra se nepovoljnijom u odnosu na mirovinski portfelj, jer krajnju vrijednost portfelja može biti izuzetno teško predvidjeti.

Volatilnost se temelji na povijesnim kretanjima cijene imovine i izračunava se kao standardno odstupanje cijene imovine tijekom razdoblja. Beta je mjera volatilnosti jer mjeri volatilnost u usporedbi s referentnom vrijednošću (obično glavnim indeksom dionica). Dakle, beta od 1,2 znači da se cijena imovine mijenja za 120% u odnosu na 100% promjenu cijena u indeksu usporedbe, dok beta od 0,8 znači da se cijena imovine mijenja za 80% u odnosu na 100% promjenu cijene u indeks usporedbe.