Propust

Propust je prestanak prava ili povlastice zbog protoka vremena ili neaktivnosti stranke. Na primjer, pokriće koje osigurava polisa osiguranja prestaje jer osiguratelj ne plaća obnavljanje police na dulje vrijeme. Ili, jamstvo prestaje nakon isteka jednogodišnjeg roka jamstva. Kao drugi primjer, opcija dionica prestaje ako njezin imatelj iskoristi opciju do datuma isteka. Neki ugovori predviđaju poček prije isteka, omogućujući nositelju ugovora dodatno vrijeme u kojem mora ispuniti uvjete aranžmana.