Je li oprema tekuća imovina?

Oprema se ne smatra tekućom imovinom. Umjesto toga, klasificira se kao dugoročna imovina. Razlog za ovu klasifikaciju je taj što je oprema u bilanci označena kao dio kategorije dugotrajne imovine, a ta je kategorija dugotrajna imovina; to jest, razdoblje upotrebe dugotrajnog sredstva produljuje se više od jedne godine. Ova klasifikacija opreme odnosi se na sve vrste opreme, uključujući uredsku opremu i proizvodne strojeve.

Oprema se ne smatra tekućom imovinom čak i kad njezin trošak padne ispod praga kapitalizacije poduzeća. U ovom slučaju, oprema se jednostavno tereti za trošak u nastalom razdoblju, pa se nikada uopće ne pojavljuje u bilanci - umjesto toga, ona se pojavljuje samo u računu dobiti i gubitka.

Kada se očekuje da će oprema u kategoriji osnovnih sredstava biti prodana ili na drugi način otuđena u roku od jedne godine, njezina knjigovodstvena vrijednost i dalje se klasificira kao dugotrajna imovina; čak ni u ovoj situaciji još uvijek nije klasificirano kao kratkotrajna imovina.

Ako se poduzeće redovito bavi kupnjom i prodajom opreme, ti se predmeti klasificiraju kao zaliha, što je tekuća imovina. Na primjer, distributer kopirnih uređaja može održavati velik broj kopirnih uređaja, a svi su klasificirani kao inventar.