Financijski informacijski sustav

Financijski informacijski sustav organizirani je pristup prikupljanju i tumačenju informacija, koji je obično informatiziran. Dobro vođen financijski informacijski sustav presudan je za poslovanje, budući da upravitelji trebaju dobivene podatke kako bi donijeli odluke o tome kako voditi organizaciju. Ovaj se sustav može koristiti na mnogo načina, uključujući sljedeće:

  • Osigurajte da imate na raspolaganju dovoljno sredstava za plaćanje obveza jer dospijevaju na naplatu

  • Stavite višak sredstava na korištenje u odgovarajuća i razumno likvidna ulaganja

  • Utvrdite koji su kupci, proizvodi, proizvodne linije i podružnice najviše i najmanje isplativi

  • Pronađite područja uskih grla unutar tvrtke

  • Utvrdite maksimalni iznos sredstava koji se može sigurno distribuirati investitorima u obliku dividende

  • Odredite maksimalno opterećenje dugom koje organizacija može izdržati

Postoji niz načina na koje se mogu izvući informacije iz financijskog informacijskog sustava, uključujući strukturirana izvješća koja se redovito vode, analize omjera, novčane prognoze i analize što ako. Modul za pisanje izvješća koristi se za izradu najčešće korištenih izvješća, dok se rjeđe korišteni podaci preuzimaju putem sustava upita.