Načelo nastanka razgraničenja

Načelo nastanka načela je koncept da knjigovodstvene transakcije trebate evidentirati u razdoblju u kojem se stvarno događaju, a ne u razdoblju u kojem se javljaju novčani tijekovi povezani s njima. Načelo nastanka poslovnih načela temeljni je zahtjev svih računovodstvenih okvira, kao što su općenito prihvaćeni računovodstveni principi i međunarodni standardi financijskog izvještavanja.

Primjeri pravilne uporabe načela nastanka razgraničenja su:

  • Evidentirajte prihod kada fakturirate kupcu, a ne kad vam kupac plati.
  • Snimite trošak kad ga napravite, a ne kada ga platite.
  • Zabilježite procijenjeni iznos lošeg duga kad fakturirate kupcu, a ne kada postane očito da vam kupac neće platiti.
  • Evidentirajte amortizaciju dugotrajnog sredstva tijekom korisnog vijeka trajanja, umjesto da ga tereti za trošak u kupljenom razdoblju.
  • Evidentirajte proviziju u razdoblju u kojem je prodavač zaradi, umjesto u razdoblju u kojem ga plaća.
  • Evidentirajte plaće u ostvarenom razdoblju, a ne u isplaćenom razdoblju.

Kada se pravilno primijeni, načelo nastanka događaja omogućuje vam agregiranje svih podataka o prihodima i rashodima za obračunsko razdoblje, bez iskrivljenja i kašnjenja uzrokovanih novčanim tokovima koji proizlaze iz tog obračunskog razdoblja.

Evidentiranje transakcija prema načelu nastanka događaja može zahtijevati upotrebu zapisa dnevnika nastanka događaja. Primjer takvog unosa za prodaju na kredit je: