Gubitak zbog umanjenja vrijednosti

Gubitak zbog umanjenja vrijednosti priznato je smanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine koje je pokrenuto smanjenjem njegove fer vrijednosti. Kada se fer vrijednost imovine smanji ispod knjigovodstvene vrijednosti, razlika se otpisuje. Knjigovodstveni iznos je trošak stjecanja imovine, umanjen za sve naknadne troškove amortizacije i umanjenja vrijednosti.

Gubici od umanjenja vrijednosti obično se ne priznaju za jeftinu imovinu, jer nije vrijedno vremena računovodstva da provodi analize umanjenja vrijednosti za te stavke. Dakle, gubici od umanjenja vrijednosti obično su ograničeni na skupocjenu imovinu, a iznos tih gubitaka može biti odgovarajuće velik.