Ugovor o devizama

Ugovor o devizama pravni je aranžman u kojem se stranke dogovaraju o prijenosu između sebe određenog iznosa deviza po unaprijed određenom tečaju i od unaprijed određenog datuma. Ti se ugovori najčešće koriste kada organizacija kupuje od stranog dobavljača i želi se zaštititi od rizika od nepovoljnih kolebanja deviznog tečaja prije dospijeća plaćanja. Špekulanti se također mogu koristiti ovim ugovorima kako bi pokušali profitirati od očekivanih promjena tečaja.