Teorija entiteta

Teorija entiteta koncept je da transakcije povezane s poduzećem trebaju biti odvojene od transakcija njegovih vlasnika. Samo se na taj način može prepoznati financijski rezultat i financijski položaj poduzeća. Prema ovoj teoriji, vlasnici nisu odgovorni za obveze organizacije, pa se njihova imovina ne bi trebala miješati s njom. Ova se teorija donekle ruši u slučaju samostalnog vlasništva, gdje je vlasnik odgovoran za obveze subjekta.