Transakcijski pristup

Transakcijski pristup koncept je izvođenja financijskih rezultata poslovanja bilježenjem pojedinačnih prihoda, rashoda i drugih transakcija kupnje. Te se transakcije zatim agregiraju kako bi se vidjelo je li poduzeće ostvarilo dobit ili gubitak. Transakcijski pristup temeljni je koncept koji leži u osnovi većine računovodstva. Dakle, ako postoje 3 milijuna dolara prihoda i 2,5 milijuna dolara rashoda, koji proizlaze iz pojedinačnih transakcija, tada bi dobit trebala iznositi 500 000 USD.

Alternativa transakcijskom pristupu je pristup bilanci, prema kojem se neto dobit ili neto gubitak izvodi utvrđivanjem neto promjene u vlasničkom kapitalu tijekom obračunskog razdoblja, ne uključujući transakcije povezane sa sljedećim:

  • Isplaćene dividende

  • Prodaja dionica

  • Otkup dionica

Dakle, ako je vlasnički kapital na kraju obračunskog razdoblja 5 milijuna USD, a na početku razdoblja bilo je 4,5 milijuna USD, razlika od 500 000 USD je dobit.

Iako se tvrtke koriste transakcijskim pristupom za izvođenje rezultata, revizori koriste bilančni pristup revizijskim tvrtkama. Stoga će revizori detaljno pregledati sve račune bilance i vratiti se na podatke o neto dobiti ili gubitku iz svog pregleda bilance. To se radi kako bi se izbjegla revizija velikog broja transakcija navedenih u računu dobiti i gubitka.