Definicija prekoračenja troškova

Prekoračenje troškova je iznos za koji stvarni izdaci premašuju planirani iznos. Do prekoračenja troškova može doći iz sljedećih razloga:

  • Opseg projekta proširen je tijekom projekta bez dovoljnog povećanja planiranih troškova.

  • Početna procjena troškova bila je pogrešna.

  • Izvorni planirani trošak bio je prenizak.

  • Tim za upravljanje projektima bio je neiskusan.

  • Posao nije adekvatno nadzirao stvarne troškove.

  • Projektni tim imao je nisku razinu produktivnosti.

Prekoračenja troškova česta su u velikim projektima, poput projekata infrastrukture i informacijske tehnologije.