Ovlašteni kapital

Ovlašteni temeljni kapital najveći je broj dionica koje pravno lice smije izdati. Ovo se ograničenje odnosi na obične dionice i na povlaštene dionice. Broj odobrenih dionica inicijalno je utvrđen statutom tvrtke, a nakon toga se može povećati ako većina dioničara odobri promjenu. Broj odobrenih dionica obično se drži relativno visokim, tako da uprava ima mogućnost prodati dodatne dionice investitorima u kratkom roku.

Broj odobrenih dionica objavljuje se u financijskim izvještajima tvrtke.