Napomena o kamatama

Kamatna bilješka predstavlja sredstva koja je zajmodavac posudio zajmoprimcu i na koja se obračunavaju kamate u skladu s uvjetima sporazuma. Ove bilješke imaju mnogo aplikacija, uključujući sljedeće:

  • Potraživanje pretvoreno u bilješku prema kojoj se kupac umjesto toga klasificira kao zajmoprimac i plaća kamate na ono što se prije smatralo potraživanjem.
  • Hipoteka, kod koje se vlasnik kuće slaže s dugim nizom plaćanja koje, ovisno o uvjetima, mogu uključivati ​​i dijelove otplate kamate i glavnice.
  • Dugoročni zajam tvrtki koji se koristi za potporu potrebama za financiranjem tijekom višegodišnjeg razdoblja.

Uvjeti kamatne bilješke mogu zahtijevati od zajmoprimca da vrati cjelokupni iznos glavnice na kraju oročenog zajma ili u nizu plaćanja tijekom vijeka trajanja zajma.