Izjave FASB-a

Izjave FASB-a različita su izdanja Odbora za standarde financijskog računovodstva. Izgovori uključuju sljedeće:

  • Izvještaji o standardima financijskog računovodstva

  • Izvještaji o konceptima financijskog računovodstva

  • Tumačenja

  • Tehnički bilteni

  • Položaji osoblja

Ove izjave u cjelini čine skup pravila i općih smjernica za izvještavanje o financijskim informacijama. Izjave su dio računovodstvenog okvira poznatog kao općeprihvaćeni računovodstveni principi.