Popust na potraživanja

Popust na potraživanja nastaje kada je sadašnja vrijednost plaćanja koja će se primiti iz bilješke manja od njenog nominalnog iznosa. Razlika između dviju vrijednosti je iznos popusta. Ova se razlika postupno amortizira tijekom preostalog vijeka trajanja note, s tim da se prijeboj odnosi na prihod od kamata.