Kvazi reorganizacija

Kvazi reorganizacija računovodstveni je postupak u kojem poduzeće može eliminirati deficit zadržane dobiti. To se postiže netiranjem uplaćenog kapitala koji je veći od razine deficita zadržane dobiti. Ako je nominalna vrijednost dovoljno visoka da može udomiti dodatni kapital, struktura kapitala mijenja se kako bi se postojeće dionice zamijenile dionicama niže nominalne vrijednosti, čime se oslobađa više kapitala koji se može netirati u minusu zadržane dobiti. Postupak također uključuje revalorizaciju imovine i obveza na njihove fer tržišne vrijednosti.

To je dopušteno samo u nekoliko situacija i kada se dioničari slože s preispitivanjem. Rezultat je organizacija za koju se čini da ima razumnu bilancu. To može imati izgled financijskog zdravlja, što može nagovoriti dobavljače i zajmodavce da odobre kredit.

Koncept kvazireorganizacije rijetko se koristi, jer u osnovi iskazuje deficit; ne odražava nikakvo operativno poboljšanje.