Vremenska varijacija

Vremenska varijacija je razlika između standardnih sati i stvarnih sati dodijeljenih poslu. Koncept se koristi u standardnim troškovima za utvrđivanje neučinkovitosti u proizvodnom procesu. Varijacija se zatim pomnoži sa standardnim troškovima po satu kako bi se kvantificirala novčana vrijednost varijance.

Glavni problem koncepta vremenske varijance je taj što se izračunava na osnovu osnovne linije koja je možda loše izvedena. Dakle, ako je osnovni vremenski cilj bio pretjerano optimističan, uvijek će postojati nepovoljna vremenska razlika, bez obzira na to koliko se efikasno posao može voditi.