Pripisani trošak

Pripisani trošak je trošak nastao tijekom razdoblja kada se sredstvo koristi za određenu uporabu, umjesto da se sredstvo preusmjeri na drugu uporabu. Ovaj je iznos inkrementalna razlika između dviju opcija. Na primjer, učitelj se odluči vratiti u školu kako bi stekao titulu magistra. Tijekom razdoblja dok je u školi, pripisani trošak ove odluke su plaće koje bi inače zarađivala da je nastavila raditi kao učiteljica.