Provizija

Provizija je naknada koja se plaća prodavaču u zamjenu za usluge olakšavanja ili dovršavanja prodajne transakcije. Provizija se može strukturirati kao paušalna naknada ili kao postotak prihoda, bruto marže ili dobiti ostvarene prodajom.

Brokeri također mogu naplaćivati ​​provizije za pomoć u prodaji vrijednosnih papira, imovine i slično.