Definicija kapitalne naknade

Naknada za kapitaciju fiksna je mjesečna uplata koju pružatelj zdravstvene zaštite plaća zdravstvenim planom u zamjenu za obvezu pružanja usluge određenim pacijentima. Isplata se vrši čak i ako se pacijent nikad ne pojavi. Kada davatelj zdravstvenih usluga prihvati naknade za kapitaciju, mora priznati odgovornost za neplaćene štete, što uključuje i štete koje još nisu prijavljene. Pregled proporcija potraživanja koja se prijavljuju u kasnijim razdobljima, zajedno s njihovim iznosima, može se koristiti za procjenu iznosa ove obveze.

Naknade za zamjenu alternativa su plaćanju davatelja zdravstvenih usluga za određene usluge koje se pružaju pacijentima.