Super varijabilni trošak

Super varijabilni troškovi samo smatraju potpuno varijabilne troškove dijelom troškova zaliha. Svi ostali troškovi terete troškove u nastalom razdoblju. To obično znači da su u troškove zaliha uključeni samo izravni materijali. Troškovi s varijabilnim troškovima mogu se koristiti samo za potrebe internog izvještavanja, jer nisu dopušteni prema GAAP-u ili MSFI-ima. Za potrebe vanjskog izvještavanja, tvornički režijski troškovi također se moraju alocirati na troškove zaliha. Zbog ovog problema, super varijabilni troškovi primijetili su ograničenu primjenu.

Slični pojmovi

Super varijabilni trošak naziva se i propusni trošak.