Zašto se dionice izdaju s premijom

Tvrtka izdaje svoje dionice s premijom kada je cijena po kojoj prodaje dionice viša od njihove nominalne vrijednosti. To je prilično često, jer je nominalna vrijednost obično postavljena na minimalnu vrijednost, poput 0,01 USD po dionici. Iznos premije je razlika između nominalne vrijednosti i prodajne cijene. Ako dionice nemaju nominalnu vrijednost, tada nema premije. U ovom slučaju, cjelokupni uplaćeni iznos evidentira se na računu običnih dionica (ako je uplata za uobičajene dionice, a ne za neki oblik povlaštenih dionica). Na primjer, ako ABC tvrtka investitoru proda udio običnih dionica za 10 dolara, a dionica ima nominalnu vrijednost 0,01 dolara, tada je izdala udio s premijom od 9,99 dolara.

Ova se premija rijetko bilježi na računu s tim imenom. Umjesto toga, češće se bilježi na računu koji se naziva Uplaćeni kapital veći od nominalne vrijednosti. Može se evidentirati i na računu koji se naziva Dodatni uplaćeni kapital. Račun se pojavljuje u dijelu dioničkog kapitala u bilanci. Ne pojavljuje se u računu dobiti i gubitka. Osim upotrebe dva računa za bilježenje zasebnih elemenata cijene po kojoj se dionica prodaje, koncept premije nema posebnu važnost.

Slični pojmovi

Izdavanje dionica s premijom poznato je i kao višak kapitala.