Dodjela u prvoj fazi

Prva faza raspodjele je postupak koji se koristi za dodjeljivanje općih troškova aktivnostima. Ova se raspodjela koristi u sustavu obračuna troškova zasnovan na aktivnosti i prvi je korak u konačnoj raspodjeli općih troškova na troškovne objekte. Primjerice, trošak postavljanja određenog stroja u proizvodnom području iznosi 50 000 USD godišnje. Budući da se ovaj stroj postavlja 100 puta godišnje, prva faza dodjele je izračunavanje da se svakom postavljanju stroja (aktivnosti) dodijeli naplata od 500 USD (izračunato kao trošak postavljanja od 50 000 USD podijeljen sa 100 postavki).