Jedinica koja stvara novac

Jedinica koja generira novac najmanja je skupina imovine koja neovisno generira novčani tijek i čiji je novčani tok uvelike neovisan o novčanim tokovima koje generira druga imovina. Koncept se koristi u međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u utvrđivanju umanjenja vrijednosti imovine. Bez koncepta jedinice koja generira novac, bilo bi pretjerano teško odrediti novčane tokove povezane s pojedinačnom imovinom za analizu umanjenja vrijednosti.