Mintzbergove menadžerske uloge

Mintzbergove menadžerske uloge temelje se na konceptu da su menadžeri angažirani u međuljudskim, informacijskim i odlučujućim ulogama. Međuljudske uloge uključuju biti figura (izvor nadahnuća) za nečiju grupu, djelovati kao njihov vođa i sudjelovati u aktivnostima veze između skupine i drugih skupina. Informacijske uloge uključuju nadgledanje protoka vanjskih informacija kako bi se vidjelo koje se stavke odnose na nečiju skupinu, nadgledanje statusa grupe i širenje tih informacija, kao i kontrolu protoka odlaznih informacija kao glasnogovornik grupe. Konačno, uloge odlučivanja uključuju raspodjelu resursa, sudjelovanje u pregovorima u ime skupine, rješavanje poremećaja, rješavanje problema i generiranje novih ideja.

Na najvišoj mogućoj razini, Mintzberg je smatrao da je učinkovit menadžer onaj koji je obavio neke stvari. Voditelj je mogao izravno poduzimati mjere, primjerice upravljanjem projektima ili pregovaranjem o ugovorima. Neizravniji pristup bio bi upravljanje onima koji nešto poduzimaju, na primjer korištenjem nečije glave uloge da potakne druge na akciju. I konačno, upravitelj bi mogao neizravno pokrenuti akciju organiziranjem i izdavanjem informacija koje uvjeravaju druge da poduzmu akciju. Ukratko, na bilo koji od nekoliko mogućih načina, menadžer pokreće posao naprijed.