Priručnik o proračunu

Priručnik za proračun sadrži set uputa koje upraviteljima odjela pokazuju kako pripremiti proračun za nadolazeću godinu. Korištenjem priručnika standardiziraju se informacije koje se pripremaju za računovodstveni odjel, a istodobno se pojašnjava vrijeme kada bi proračunski podaci trebali biti dostavljeni na pregled. Proračunski priručnici najčešće se koriste u većim organizacijama gdje postoji visok stupanj složenosti, što zahtijeva veću koordinaciju u pripremi proračunskog modela.