Definicija registra plaća

Registar plaća je izvještaj koji sažima uplate izvršene zaposlenicima kao dio platnog spiska. Ukupni iznosi iz ovog registra mogu se koristiti kao osnova za unos u dnevnik plaća. Podaci navedeni u registru plaća mogu sadržavati sljedeće:

  • Ime zaposlenika

  • Broj zaposlenika

  • Broj socijalnog osiguranja zaposlenika

  • Bruto plaća

  • Neto plaća

  • Odbici od plaća

  • Porez na odbitke

  • Redovno odrađeno radno vrijeme

  • Prekovremeni sati odrađeni

  • Ostale vrste odrađenih sati

Knjigovođa koji vodi periodični obračun plaća koristi preliminarne verzije registra plaća kako bi osigurao da su isplate ispravno obrađene. Ako postoje pogreške, tada se ponovno pokreće platni spisak i ispituje se registar radi dodatnih pogrešaka. Kao kontrola, menadžer obično mora pregledati i formalno odobriti konačni registar plaća prije izdavanja isplata zaposlenicima.