Raspodjela

Raspodjela je razdvajanje prihoda, izdataka ili dobiti, koji se zatim dodjeljuju različitim računima, odjelima ili podružnicama. Koncept se posebno koristi za raspodjelu dobiti različitim geografskim regijama poduzeća, što utječe na oporezivu dobit prijavljenu različitim vladama. Na primjer, ukupni prihod multi-državnog entiteta mogao bi se raspodijeliti njegovim podružnicama na državnoj razini na temelju njihove pojedinačne prodaje, broja zaposlenih, osnovice imovine ili novčanih primitaka.