Godina do danas (YTD)

Godina do danas odnosi se na kumulativni saldo koji se pojavljuje na računu bilansa uspjeha za tekuću godinu do kraja najnovijeg izvještajnog razdoblja. Dakle, za financijske izvještaje koji koriste kalendarsku godinu, koncept se odnosi na razdoblje između 1. siječnja i tekućeg datuma.

Bilansi stanja od godine do danas obično se prikazuju za račune prihoda, rashoda, dobitka ili gubitka i uspoređuju se s podacima od prethodne godine za procjenu uspješnosti poslovanja tijekom tekuće godine. Ulagače posebno zanima godišnja neto prodaja i dosadašnja neto dobit, jer su to najbolji pokazatelji ukupnog poslovanja poduzeća.